Điều khoản sử dụng

1. Bạn đồng ý các điều khoản sử dụng

Khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào từ Gianghipreviews.com, bạn đều phải tuân thủ và  chịu sự ràng buộc bởi những điều khoản mà chúng tôi đưa ra.

Trong trường hợp người dùng không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự hoặc không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản này hoặc chính sách bảo mật của chúng tôi thì bạn có thể ngừng việc truy cập và sử dụng những dịch vụ của chúng tôi.

2. Truy cập website

Gianghipreviews.com có quyền thay đổi hoặc chấm dứt dịch vụ và những thông tin mà website Gianghipreviews cung cấp. Việc thay đổi có thể diễn ra bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Người dùng muốn truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi thì cần phải cung cấp thông tin tài khoản mà chúng tôi yêu cầu.

Nội dung mục thảo luận bao gồm các kinh nghiệm, hướng dẫn hỏi đáp giữa người tiêu dùng và chúng tôi. Những nội dung quảng cáo, spam có thể bị gỡ bỏ.

3. Thương hiệu

Chỉ khi được sự cho phép của Gianghipreviews.com bằng văn bản thì bạn mới có thể sử dụng thương hiệu Gianghipreviews.com.

4. Hành vi bị nghiêm cấm

Gianghipreviews.com cho phép bạn sử dụng dịch vụ với mục đích hợp pháp và thỏa mãn các điều khoản sử dụng do Gianghipreviews.com quy định, Tuyệt đối nghiêm cấm sử dụng dịch vụ với mục đích có vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đến lợi ích của cộng đồng.

5. Chấm dứt tài khoản

Gianghipreviews sẽ chấm dứt quyền truy cập của bạn vào tài khoản trong những tình huống phù hợp, tài khoản người dùng bị xác định là vi phạm nhiều lần.

Chúng tôi có quyền gỡ bỏ những nội dung do tài khoản của bạn đăng tải nếu nội dung đó vi phạm điều khoản và nguyên tắc cộng đồng.

6. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

- Mọi hậu quả có thể phát sinh ở bên ngoài hoặc liên quan đến điều khoản sử dụng của bạn hoặc bên thứ ba thì chúng tôi không có bất kỳ trách nhiệm nào cả. Và chúng tôi không chịu trách nhiệm về hậu quả phát sinh khi sử dụng dịch vụ của website Gianghipreviews.com

- Đối với bên thứ 3, chúng tôi hoàn toàn không có trách nhiệm gì về việc loại bỏ kịp thời những thông tin, đóng góp của thành viên sau khi những nội dung đó được đăng tải trên website Gianghipreviews.com

7. Từ chối các đảm bảo

- Những tập tin có sẵn ở website hoặc được tải về hoàn toàn không được đảm bảo độ an toàn, không chứa virus hoặc các mã phá hoại. Do đó bạn phải chịu trách nhiệm và thủ tục để đáp ứng cho việc kiểm tra yêu cầu bảo vệ thông tin, tránh virus hoặc các loại mã độc có thể phá hoại thông tin.

8. Vấn đề vi phạm bản quyền

Khi phát hiện có thông tin vi phạm bản quyền thì chúng tôi sẽ lập tức thông báo theo đúng quy định của pháp luật. Khi bạn chắc chắn rằng thông tin mà bạn cung cấp cho website đã vi phạm bản quyền thì bạn có thể gửi yêu cầu đến Gianghipreviews. com qua email [email protected] để loại bỏ thông tin.

>