Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website Gianghipreviews.com. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn.

1. Thu thập thông tin

Khi bạn đăng ký tài khoản và cung cấp một số thông tin như tên, số điện thoại, email...Phần đăng ký thông tin này giúp chúng tôi xác định được tài khoản của bạn, hỗ trợ việc xác minh tài khoản. 

Chúng tôi lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn nhập trên website. Những thông tin đó được sử dụng cho mục đích phản hồi yêu cầu của bạn cũng như đưa ra gợi ý phù hợp cho bạn đang tìm kiếm thông tin tại website Gianghipreivews.com

2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Website Gianghipreviews.com sử dụng thông tin người tiêu dùng cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến người tiêu dùng

- Gửi các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa người tiêu dùng và Gianghipreviews.com

- Liên lạc, giải quyết khiếu nại với người tiêu dùng

- Giải quyết các vấn đề tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website

- Ngăn chặn những hoạt động vi phạm điều khoản của website Gianghipreviews.com

3. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận thông tin của người tiêu dùng

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin người tiêu dùng ngoại trừ những trường hợp cụ thể sau đây:

- Để bảo vệ website Gianghipreivews.com và các bên thứ ba khác: Chúng tôi chỉ đưa ra thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa thông tin đó là phù hợp với pháp luật, bảo vệ quyền lợi, tài sản của bạn, của chúng tôi và bên thứ ba.

- Theo yêu cầu pháp lý từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin người tiêu dùng, không bán hay chia sẻ thông tin vì mục đích thương mại.

Bên cạnh đó, một điều quan trọng đối với bạn là tự bảo quản tài khoản của bạn trước sự tiếp cận thông tin mật khẩu khi bạn dùng chung máy với nhiều người. Khi đó bạn phải chắc chắn đã thoát khỏi tài khoản sau khi sử dụng dịch vụ website của chúng tôi.

Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân. Trong trường hợp bạn có góp ý, thắc mắc liên quan đến chính sách bảo mật của tôi, vui lòng gửi email về địa chỉ [email protected]>